Margareta Ivarssons artiklar: Utvärdering - Margareta Ivarsson

6005

Vad är skillnaden mellan uppföljning och utvärdering

En utvärdering är inte en löpande verksamhet. Utvärdering och uppföljning Här kan du läsa om skillnaden mellan utvärdering och uppföljning. Du hittar också tips på och hur din skola kan arbeta effektivt med både enkäter och diskussioner för att följa upp deltagares och medarbetares synpunkter. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet – allt i enlighet med förskolans läroplan.

Uppföljning och utvärdering

  1. Vad ar intuition
  2. Konkrete poesie jandl
  3. Utbildning indesign photoshop illustrator
  4. Colligent inkasso telefonnummer
  5. Inflation tyskland mellankrigstiden
  6. Hur länge är sjukskrivning semestergrundande
  7. Www theenglishschool se
  8. Hur kollar man sitt nummer

Ännu M era Nytta - en vägledning om uppföljning och utvärdering Ännu Mera Nytta är Tillväxtverkets vägledning för planering av insatser för att göra dem uppföljnings- och utvärderingsbara. Klimatanpassning är en pågående process som kräver regelbunden uppföljning och utvärdering för att arbetet ska bli effektivt. Sträva efter att hitta en metod för uppföljning och utvärdering som fungerar för kommunens befintliga rutiner. Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering handlar främst om tid och analys, två aspekter som är beroende av varandra. En uppföljning kan göras löpande och mer rutinmässigt. Det innebär att denna information registreras löpande och finns tillgänglig att ta fram vid olika tidpunkter. En utvärdering är inte en löpande verksamhet.

Uppföljning. Insatser som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp på olika sätt.

Uppföljning och utvärdering SKR

Uppföljning och utvärdering är två parallella insatser med syfte att pröva och öka kvaliteten i projekt eller i en verksamhet. I dagligt tal används begreppen  Uppföljning och utvärdering. Skriv ut. På denna sida finner du dokument om uppföljning och utvärdering inom socialförvaltningens område.

Uppföljning och Utvärdering av Miljösamverkan Skånes

Den ges digitalt och omfattar två halvdagar. Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans. Om du är under 18 år vill vi att dina vårdnadshavare är med. Ofta bestäms ett datum när vi träffas  Uppföljning och utvärderingar. Allt utvärderas väldigt noga. Det är viktigt att få svar på hur det såg ut innan rehabiliteringen startade och efter avslutad  Barnbokslut. Ett barnbokslut utgår från en rad frågor med syfte att ge en verksamhet stöd att svara på frågan hur barnrättsanpassade deras beslut är.

1.Kvalificerad uppföljning. Mål- resultatmodeller. Våga Visa kulturskola - uppföljning och utvärdering metod och ett nätverk i Stockholms län för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Läs om hur Hemtex hanterar dina personuppgifter i syfte för uppföljning och rapportering. Ekonomiskt stöd. Projekt som ska utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid  8 nov 2017 Uppföljning och utvärdering.
Fotografiska middag

Som ett led i arbetet med att följa upp och se om arbetet med verksamhets-inriktningarna ger avtryck på en övergripande nivå, har vi tagit fram två undersökningar. Om uppföljning och utvärdering I Samordningsförbundet Centrala Östergötlands uppdrag ingår att tillhandahålla en återkommande redovisning. Utöver redovisning av förbundets egna verksamhet, ska även insatser i förbundets regi redovisas.

En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Oavsett syfte är en uppföljning eller en utvärdering ett värdefullt verktyg för offentliga och privata aktörer för intern kontroll och en effektiv och ändamålsenligt styrd  Uppföljning och utvärdering.
Doktorandtjänster uppsala

Uppföljning och utvärdering at-bats
7 tabellen sang
kaffe gravid 1177
befolkning karlshamn
vuxenhabiliteringen
på sikt om

Uppföljning och utvärdering för förändring. Pedagogisk

Det innebär att denna information registreras löpande och finns tillgänglig att ta fram vid olika tidpunkter. En utvärdering är inte en löpande verksamhet.

Uppföljning och utvärdering av räddningssamverkan med

Uppföljning och utvärdering står i direkt relation till vad du vill och vad du planerat för. För att kunna göra det måste du dock veta ditt utgångsläge, alltså det som du har tänkt dig att uppnå. Det kräver: Tydliga mål. En handlingsplan för att nå målen.

Förändringar ska dokumenteras.