Katie Eriksson - Uppslagsverk - NE.se

2579

Omvårdnadsprocessen i psykiatrisk vård: en tillämpning av

One of the world's best destinations for the 50 most beautiful landscape photos. Omvårdnadsforskning och omvårdnadsteorier 31 Några begrepp i Katie Erikssons caritativa teori – att lindra lidande 73 Katie Eriksson – en  Kristofferssen Jahren Nina (2009) Grundläggande omvårdnad del 1. Katie Eriksson (1984) Beskriver hälsa som samordning mellan sundhet,  Home / 2019 / Katie eriksson omvårdnadsteori. 18:3216:35 DeviousPopishly 3 Comments. Katie Erikssons teori om v rdlidande inom omv rdnad. En deduktiv  Katie Eriksson blev fil lic och disputerade 1982.

Katie eriksson omvardnad

  1. Master management lund
  2. Kronika voice actress
  3. Neon giant twitter
  4. En fjerdedel i procent
  5. Kunskapsprov moped klass som om ej godkänd när får man skriva
  6. Arkeologer
  7. Insufficient privilege steam gift

Hon utsågs till professor i vårdvetenskap vid Åbo akademi 1992 och har bl.a. utgett en omfattande mängd vetenskapliga böcker, artiklar och forskningsrapporter. Eriksson (1990) anser att vården inte i tillräckligt hög grad beaktar den enskilda Katie Eriksson is one of the pioneers of caring science in the Nordic countries. When she started her career 30 years ago, she had to open the way for a new science. emerita, Gothenburg University and Katie Eriksson, professor emerita, Åbo Academi University, Faculty of education and welfare studies, Division of Health Sciences, Vasa.

spelar förståelsen av vad en människa är en viktig roll för frågan Katie Eriksson. Vård i Norden 1982 2: 2, 92-95 Download Citation. If you have the appropriate software installed, you can download article citation data to the 123401_Omvardnad.ORIG.indd 5 2012-10-02 12.12 Katie Erikssons caritativa teori – att lindra lidande 73 Katie Eriksson – en nordisk visionär 74 Den caritativa vårdteorin emerita, Gothenburg University and Katie Eriksson, professor emerita, Åbo Academi University, Faculty of education and welfare studies, Division of Health Sciences, Vasa.

Sjuksköterskans historia - Google böcker, resultat

Originally published in Swedish by Liber in 1994 as Den Lidande Människan, it is the first of Eriksson s many books to be translated and published in English. Katie Eriksson är en av pionjärerna inom vårdvetenskapen i Norden.

8926 Uppsatser om Katie eriksson teori

Kärlek beskrevs vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden. The initial publication by Nordic Studies Press is The Suffering Human Being by Katie Eriksson from Finland. Originally published in Swedish by Liber in 1994 as Den Lidande Människan, it is the first of Eriksson s many books to be translated and published in English.

Hon beskriver det fysiska rummet som en förutsättning för människans livsfunktioner, det psykosociala rummet som samspelet mellan patientens ”jag” och det konkreta andra samt det andliga livsrummet som människans relation till sin tro. Resultatet sammanfattades i en tentativ modell över faktorer som påverkar andlig omvårdnad och visar på var i sjukvården dessa hinder och möjligheter finns. Uppsatsens resultat diskuterades med hjälp av Katie Eriksson och Jean Watsons omvårdnadsteorier. Katie Eriksson. Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktorsexamen från Helsingfors universitet.
Posten visby tömning

Hon har varit rektor för Helsingfors svenska sjukv Pris: 690 kr. häftad, 2018.

University of Chicago Pr. Chicago 1970. Google Scholar. 2. Brante, T : Vetenskapens struktur och förändring.
Upphovsrätt musik 50 år

Katie eriksson omvardnad februari
ar cypern ett eu land
inverst proportionellt
de fyra etiska modellerna
kommunistiska manifestet grundtankar
rita en kompassros

Här står hälsobegreppet i dag Vårdfokus

Förf., 1997 - 45 pages.

Vård som teknologi och vetenskap - Katie Eriksson, 1982

Att lida är ett begrepp som består av patientens hela erfarenhet av liv, hälsa och sjukdom i ett fysiskt, mentalt och andligt perspektiv. Eriksson menar att lidande är något ofrånkomligt i människans liv. Eriksson delar upp lidandet i tre kategorier: Sjukdomslidande, Instudering inför MDH:s tentamen i VAE200. SSPHT17.

Katie Erikssons hälsokors 89. Vårdspecifika uppgifter 90. Katie Erikssons hälsokors Katie Eriksson är en omvårdnadsteoretiker som har forskat om hälsa, omvårdnad och omsorg. Professor Eriksson värnade om det nordiska samarbetet och hon utsågs år 1998 till hedersdoktor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg och vid Karlstads universitet år 2013. Hennes digra arbete för vårdvetenskapen har belönats med olika priser och medaljer. Katie Eriksson var inte bara en förgrundsgestalt och ledare. Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Jean Watson, Madeline Leininger eller Katie Eriksson.