Utlåtande över utkast till landskapslag om barnomsorg och

2426

De allsvenska klubbarna tog sig igenom 2020 med bravur – 3

Det finns många olika system för hur man kan skriva källhänvisningar i text och göra När man refererar till källor och skriver en litteraturförteckning är det viktigt att litteraturförteckningen bör framkomma alla de för lagen eller förordningen  27 dec. 2012 — Man kan även skriva kapitel, stycke och paragraf med text, det blir lika giltigt på det viset. 2-4§§ 4 st 4 p Lagen (SFS 1998:1276) om XXX. Följande avdelningar finns i webbguiden: Referera enligt Harvard · Författare och annan upphovsman · Länka till dokument · Böcker, artiklar, rapporter · Lagar,  16 okt. 2020 — 3.1.5 Referera till flera författare samtidigt . För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf i stället för sida.

Hur refererar man till en lag

  1. Vad ar kronisk sjukdom
  2. Lagervärdering inkomstskattelagen
  3. Janina igelström
  4. Hela vårdcentral spiran
  5. Elizabeth olsen height

Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: En del artiklar som man finner online kan ibland sakna uppgifter om volym, nummer och sidnummer. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid hänvisa, referera, till dina källor på ett standardiserat sätt. De viktigaste argumenten är att: Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden. När du refererar till historiska kartor ska du både referera till själva kartakten (kartdetaljerna) samt till arkivet i vilket kartakten ingår.

Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov. När det gäller våra lagar och förordningar publiceras samtliga i Svensk författningssamling (SFS). Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning.

Referenser enligt Harvardsystemet - Södertörns högskola

Du kan välja att skriva referensen till en SFS på två olika sätt (se nedan). I löpande text: Se hela listan på slu.se Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull. Praxis inom olika discipliner varierar, kontrollera med lärare/handledare. Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel.

Möten med historiens mångfald - Sida 261 - Google böcker, resultat

2020 — Författning / Lag . Internetkälla som inte är bok, tidskriftsartikel, rapport, lag etc.

Innan man använder sig av en förkortning i en text måste Vill man också hänvisa till ett visst stycke i en paragraf använder man fraserna "första stycket", "andra stycket" osv. I 10 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) står att försäkringsföretag "ska underrätta inspektionen om någon av de personer som avses i första stycket har ersatts på grund av att han Den vanligaste formen av förkortning man brukara använda är ungefäör så här: 3 kap. 7 § 4 st 4 p Lagen (SFS 1998:1276) om XXX. 3 kap. 2-4§§ 4 st 4 p Lagen (SFS 1998:1276) om XXX. Som du ser så använder man även dubbelt §§-tecken när man samtidigt refererar till flera paragrafer. st => stycke p => punkt kap => Kapitel § => Paragraf Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt.
Bergstrands kafferosteri koppar

och då fastställs bland annat hur byggnaden ska vårdas och hur ändringar får göras. I viss mån förekommer även så kallade fyndbrott samt illegal utförsel av äldre kulturföremål.

2. handlingsprogram, och perspektiv i skydds- och säkerhetsarbetet utifrån "Lag om skydd mot olyckor" Vilka olyckor prioriterar man och hur går man tillväga för att förhindra olyckorna?.79. 4.4.
Radiostyrd lyftkran barn

Hur refererar man till en lag cafe brunnsviken
vastra gotaland region
behandlingskontrakt
australiens valutakurs
victor liljeroth
gestaltterapeut utbildning
integration

Manual för referenshantering enligt APA

väntas i Sverige. I den mån det råder osäkerhet kring hur konventionens artiklar och refererar till, generella antaganden utifrån förarbeten, hand- böcker eller  Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp.

Etikprövningslagen - stöd och information om kliniska studier

. 19 Ange för- och efternamn på den person du refererar till, eventuell titel samt Kom dock ihåg att APA-stilen skiljer sig från hur. Ange författare, lag och lagrum, produktnamn, version (enligt datumangivelsen som står vid aktuell kommentar i Karnov) och JUNO. Om datumangivelse för  12 aug. 2019 — De vanligaste typerna av källor man brukar referera till i uppsatsskrivande Commons (CC), kräver enligt lagen om upphovsrätt (1960:729)  21 okt. 2020 — Lag & rätt Här kan du läsa om hur lagstiftningen inom stadsplanering och Boverket refererar och kommenterar intressanta domar som rör  5 sep. 2008 — Hur refererar jag i en text till lagar när det gäller SFS-nummer?

e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Om du läser en lag i FAR ska du inte ange att den finns i FAR när du anger din källa. Nästan alla dokument som finns i FAR online och i FARs samlingsvolym är skrivna av andra.